مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی بارکلی

این مقیاس 89 سوالی یک ابزار خودگزارشی است که برای محدوده سنی 18 تا 81 سال قابل اجرا بوده و شامل پنج خرده مقیاس می باشد. 

دانلود رایگان پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)

پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)

نظریه سبک‌های دلبستگی توسط جان بالبی مطرح شد. این نظریه بیان می‌دارد که روابط اولیه مادر با کودک سبک دلبستگی را شکل می‌دهد و این سبک دلبستگی در تمام طول زندگی اثرات خود را نشان می‌دهد.

این پرسشنامه سه زیر مقیاس دارد که عبارتند از:

سبک اضطرابی (A): که با سبک دلبستگی دوسوگرا (Ambivalent Attachment Style) مطابقت دارد.

سبک نزدیک بودن (C): که با سبک دلبستگی ایمن (Secure Attachment Style) مطابقت دارد.

سبک وابستگی (D): که تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی (Avoidant Attachment Style) است.

دانلود رایگان پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد..

دانلود رایگان پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT)

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) در سال ۱۹۸۸ توسط کیمبرلی یانگ ساخته شد.

. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است و تعیین می‌کند که آیا استفاده بیش از حد از اینترنت بر جنبه‌های مخنلف زندگی فرد اثر گذاشته است یا خیر.

دانلود رایگان پرسشنامه هوش هيجاني بارـ اون

 دانلود رایگان پرسشنامه هوش هيجاني بارـ آن

اين پرسشنامه توسط بارـ اون در سال 1997 ساخته شد و توسط سموعی و همکاران (1382) به دلیل جامعیت، سادگی، تنوع سوالات و همبستگی به فرهنگ غیر ایرانی انتخاب و ترجمه شد. این آزمون دارای 117 سوال است که در هنجاریابی این آزمون در ایران به 90 سوال تقلیل یافت،

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان