مبانی نظری هوش هیجانی

هوش هیجانی

هوش هيجاني مجموعه‌اي از قابليت‌ها، مهارت‌ها و يا تسهيل‌كننده‌هاي هيجاني ـ اجتماعي است كه تعيين مي‌كند افراد چگونه خود را درك مي‌كنند، مطرح مي‌كنند، چگونه ديگران را مي‌فهمند و با آنها ارتباط برقرار مي‌كنند و چگونه از عهده مسائل روزمره بر مي‌آيند

4,900تومان
کد کالا:
تعداد:

عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)

در سال­های اخیر حجم زیادی از مطالعات معطوف اثرات فعالیت ورزشی و جسمانی روی عملکرد مغزی و با توجه ویژه روی نروتروفین­ها و بویژه عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، شده است. BDNF، پروتئین­های کوچک هستند که نمو، بقا، عملکرد و شکل پذیری نرون­ها را در سیستم عصبی مرکزی و محیطی ـ هر دو ـ تنظیم می­کنند و از رخداد بیماری­های عصبی جلوگیری می­کنند (6). در این مطالعه، ابتدا به تشریح سازوکارهای مولکولی BDNF می­پردازیم و در ادامه مطالعات مربوط به تاثیر انواع مختلف تمرینات ورزشی بر این عامل ارائه خواهد شد.

BDNF در ابتدا به شکل یک پیش برنده pre-pro-BDNF با وزن مولکولی 32 کیلودالتونی تولید می­شود و بعد از قرارگیری در رتیکولوم سارکوپلاسمیک، توالی pre از آن منفک می­گردد. باقیمانده pro-BDNF در شبکه گلژی پردازش می­شود و در آنجا به صورت ویزیکول­های ترشحی بسته بندی می­گردد. pro-BDNF توسط آنزیم­های فورین و پرو ـ کانورتازهای درون سلولی شکسته شده و به صورت پپتید بالغ (mBDNF) با وزن مولکولی 14 کیلودالتونی ترشح می­شود...

8,900تومان
کد کالا:
تعداد:

مبانی نظری رضایتمندی مشتری

اکنون بسیاری از شرکت ها با توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتری رقابت می کنند، چرا که پیشرفت فناوری، انتظارهای مصرف کننده را برای دریافت خدمات مناسب و به موقع افزایش می دهد و آنان چون گذشته دیگر حاضر به دریافت هر نوع کالایی نیستند. بدین ترتیب سازمان هایی که قادر به تأمین انتظارهای مصرف کنندۀ خود نباشند، خود به خود از گردونۀ رقابت حذف خواهند شد. در بازار رقابتی امروز، حفظ مشتریان برای موفقیت هر کسب و کار، یک امر حیاتی است و ...

7,900تومان
کد کالا:
تعداد:

مبانی نظری بازاریابی خدمات و رویدادهای ورزشی

فلیپ کاتلر، بازاریابی را فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله تعریف کرده است. برندا پیت و دیوید استوتلار در کتاب مبانی بازاریابی ورزشی، بازاریابی ورزشی را چنین تعریف کرده اند: فرایند طراحی و اجرای فعالیت هایی برای تولید، قیمت گذاری، افزایش مشتریان و توزیع یک محصول یا خدمت ورزشی برای ارضای نیازها و تمایلات مشتریان و تحقق اهداف سازمان و شرکت ....

6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

عامل رشدی مشتق از سلول گلیال (GDNF)

عامل نروتروفیک مشتق از سلول گلیال (GDNF) ، پروتئین­های کوچک هستند که نمو، بقا، عملکرد و شکل پذیری نرون­ها را در سیستم عصبی مرکزی و محیطی ـ هر دو ـ تنظیم می­کنند و از رخداد بیماری­های عصبی جلوگیری می­کنند (4، 6). در مطالعه حاضر ابتدا سازوکارهای ملکولی عملکرد GDNF و سپس پیشینه­ای پیرامون اثر انواع مختلف تمرینات ورزشی روی محتوای نروتروفین­های GDNF ارائه خواهد شد...........

6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

سیستم انتقال کلسیم

شبکه سارکوپلاسمیک (SR) که هر یک از میوفیبریل­ها را احاطه می­کند درصد بالایی از حجم پلاسمایی را به خود اختصاص می­دهد. شبکه سارکوپلاسمیک از طریق تنظیم غلظت کلسیم درون سلولی نقش مهمی در انقباض عضلانی بازی می­کند. غلظت کلسیم در سیتوپلاسم در حالت استراحت در دامنه فیزیولوژیکی 3 میکرومول در لیتر است ولی افزایش کلسیم در سطوحی بالاتر از این موجب انقباض نیرومند سارکومرها می­شود............

6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

عامل رشدی اندوتلیال عروقی (VEGF)

VEGF توسط سلول­های آندوتلیال (1) و شماری از سلول­های توموری (8) ترشح می شود. VEGF، مهم ترین عامل آنژیوژنیکی در سلول­های انسانی و حیوانی است (1). مطالعات زیادی نشان داده اند که VEGF در تنظیم فرایند رگ زایی در ویترو و در ویو درگیر است. ژن انسانی VEGFدر 8 اكسونز سازماندهي شده و توسط 7 انترونز مجهز شده است و .....................


6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

مبانی نظری تعهد شغلی

تعهد شغلی نوعی حالت شناختی و احساس هویت روانی با یک شغل رانشان می دهد. تعهد شغلی، اعتقاد در مورد شغل فرد است و به مقداری که یک شغلمی تواند نیازهای فعلی فرد را برآورده سازد، بستگی دارد. اشخاصی که شدیدادرگیر شغل هستند، شغل را به عنوان بخش مهمی از هویت شخصی شان در نظر میگیرند....

5,900تومان
کد کالا:
تعداد:

مبانی نظری تعهد سازمانی

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه هایمتفاوت تعریف شده است . معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است كه تعهدسازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه ، فردیكه به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشاركت دارد و باآن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد ....

6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

مبانی نظری توانمند سازی کارکنان

توانمند سازي ظرفيت هاي بالقوه اي را براي بهره برداري از سرچشمه توانايي انسان در اختيار مي گذارد. توانمند سازي عبارت است از توزيع قدرت تصميم گيري به افرادي که آن را در سازمان ندارند . توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک مفهوم نظری تاثیر زیادی بر اثر بخشی سازمانی و مدیریتی و ابتکار سازمانی دارد....

6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

مبانی نظری تعارض کار - خانواده

تعارض کار - خانواده چیست؟

تعارض کار و خانواده شکلی از تعارض درون نقشی است که در آن فشارهای نقش کار و زمینه های خانوادگی در برخی از ابعاد به طور متقابل مغایر با یکدیگر و در تضاد با هم هستند. هنگامی که ادراک شود زندگي کاري براي زندگي خانوادگي زیان­ آور است، تعارض موجود از نوع تعارض کار با خانواده است و هنگامی که ادراک شود زندگي خانوادگي برای زندگي کاري زیان­ آور است، تعارض موجود از نوع تعارض خانواده با کار است. پیشایندها و پیامدهای بالقوه تداخل کار باخانواده مشابه تداخل خانواده با کار نیست .....

6,900تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان