مبانی نظری توانمند سازی کارکنان

توانمند سازي ظرفيت هاي بالقوه اي را براي بهره برداري از سرچشمه توانايي انسان در اختيار مي گذارد. توانمند سازي عبارت است از توزيع قدرت تصميم گيري به افرادي که آن را در سازمان ندارند . توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک مفهوم نظری تاثیر زیادی بر اثر بخشی سازمانی و مدیریتی و ابتکار سازمانی دارد....

 

مشخصات فایل

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 28

تعداد منابع: 30

فونت: B Nazanin 14

فاصله خطوط: 1.15

حاشیه ها : از هرطرف 2.54

قیمت: 6900 تومان (کمتر از هزینه تایپ)

این فایل از نظر کیفیت کاملاً تضمین شده می باشد و جهت انجام تحقیق و پژوهش، نگارش پایان نامه ارشد و دکتری و همچنین ارائه پروژه درسی مناسب می باشد.

 

بخشی از متن فایل:

اسپريتزر (1995) با توجه به الگوي توماس و ولتهوس، توانمندسازي روانشناختي را به عنوان يک مفهوم انگيزشي متشکل از چهار بعد شايستگي، خودمختاري، معني دار بودن و تأثير گذاري تعريف کرده است. اين ابعاد نشان دهنده يک جهت گيري شخصي به نقش کارمند در سازمان است. آنان اين چهار بعد را اعتباريابي کرده اند (اسپريتزر، 1995).

وتن و كمرون[1] (1998) براساس تحقيقات ميشرا[2] (1992) بعد اعتماد[3] را به ابعاد فوق اضافه كردند (وتن و کمرون، 1998). بنابراين توانمندسازي روان‌شناختي كاركنان، براساس تحقيقات گذشته مي توان در پنج بعد: احساس شايستگي، احساس موثر بودن، احساس معني‌دار بودن، احساس خودمختاري و احساس اعتماد خلاصه نمود. در زير به تفصيل هر يك از اين ابعاد بحث مي‌شوند (کوین و اسپر تیزر، 1997).

احساس شایستگی :

برای آنكه توانمند شدن ممكن شود، افرادي كه كار به آنها واگذار مي‌شود، بايد مهارت ها، دانش، تجربه و ساير توانمندي هايي كه براي حركت با اعتماد به سمت جلو لازم است را داشته باشد (فرهنگي و اسكندري، 1382: 106-105). شايستگي به درجه‌اي كه يك فرد مي تواند وظايف شغلي را با خودمختاري يا داشتن حق انتخاب درباره روش‌هاي مورد استفاده براي انجام وظيفه، ميزان تلاشي كه بايد صورت گيرد، سرعت كار و چهارچوب زماني كه بايد در آن انجام شود، رابطه مستقيم دارد. افراد توانمند در مورد كارهاي خود احساس مالكيت مي‌كنند، زيرا آنان مي توانند تعيين كنند كه كارها چگونه بايد انجام شود و با چه سرعتي پايان يابند (عبدالهی و نوه ابراهیم، 1385).

احساس موثر بودن:

احساس موثر بودن عبارت است از باور فرد نسبت به اين كه تا چه اندازه عملكرد او در تحقيق اهداف مورد نظر، موثر خواهد بود (محمدی، 1381).

موثر بودن يا به قول وتن وكمرون (1998) پذيرش نتيجه شخصي درجه‌اي است كه فرد مي تواند بر نتايج و پيامدهاي راهبردي، اداري و عملياتي شغل اثر بگذارد. افراد توانا باور دارند كه موانع محيط بيروني، فعاليت‌هاي آنان را كنترل نمي كند، بلكه خود مي توانند آن موانع را كنترل فعال[4] كنند. بدين معني كه محيط را با خواسته‌هاي خود همسو مي‌كنند، برخلاف كنترل منفعل[5] كه خواسته‌هاي افراد با تقاضاي محيط همسو مي‌شود. افرادي كه داراي احساس پذيرش نتيجه شخصي هستند، مي‌كوشند به جاي رفتار واكنشي در مقابل محيط، تسلط خود را بر آنچه مي‌بينند، حفظ كنند (عبدالهی و نوه ابراهیم، 1385).

دانلود فهرست مطالب مبانی نظری توانمند سازی

 

6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان