سیستم انتقال کلسیم

شبکه سارکوپلاسمیک (SR) که هر یک از میوفیبریل­ها را احاطه می­کند درصد بالایی از حجم پلاسمایی را به خود اختصاص می­دهد. شبکه سارکوپلاسمیک از طریق تنظیم غلظت کلسیم درون سلولی نقش مهمی در انقباض عضلانی بازی می­کند. غلظت کلسیم در سیتوپلاسم در حالت استراحت در دامنه فیزیولوژیکی 3 میکرومول در لیتر است ولی افزایش کلسیم در سطوحی بالاتر از این موجب انقباض نیرومند سارکومرها می­شود............

 

مشخصات فایل

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 16

تعداد منابع: 9

فونت: B Nazanin 14

فاصله خطوط: 1.15

حاشیه ها : از هرطرف 2.54

قیمت:  فقط 6900 تومان (کمتر از هزینه تایپ)

این فایل از نظر کیفیت کاملاً تضمین شده می باشد و جهت انجام تحقیق و پژوهش، نگارش پایان نامه ارشد و دکتری و همچنین ارائه پروژه درسی مناسب می باشد، و با توجه به نظرات مستخرج از فرم نظرسنجی که  پس از خرید این فایل در اختیار شما قرار می گیرد مرتباً بروزرسانی می شود.

 

بخشی از متن فایل:

سیستم انتقال کلسیم از توبول عرضی و شبکه رتیکولوم سارکوپلاسمیک تشکیل شده است که در تصویر 1 نشان داده شده است. سیستم انتقال کلسیم شامل گیرنده دی هیدروپیرودین (DHPR)[1]، سیسترنای انتهایی[2] و رتیکولوم سارکوپلاسمیک طولی (LSR)[3]، گیرنده راینودین (RyR)[4]، گیرنده 1، 4، 5 تری فسفات (Rs3InsP)[5]، پمپ کلسیم ـ ATPase(SERCAs)[6]، فسفولمبان (PLB)[7]، کالسکسترین (CSQ)[8]، کالمودلین، گلیکوپروتئین 53000 دالتونی، پارواآلبومین[9]، پروتئولیپید، پروتئین اتصالی به کلسیم با گرایش بالا، سارکالومینن[10]، جانکتوفیلین ـ 1[11] و میتسوگامبین ـ 29[12] هستند که (Allen et al 2008) ..................

میتسوگامبین یک پروتئین 29 کیلودالتونی است که برای اولین بار در شبکه رتیکولوم سارکوپلاسمیک عضله اسکلتی و در رتیکولوم سارکوپلاسمیک توبول­های کلیوی شناسایی شد (Allen et al 2008) ..........

جانکتوفیلین­ها پروتئین­های غشایی با 14 اسید آمینه و با ناحیه سیتوپلاسمی بسیار وسیع هستند. سه نوع ایزوفرم جانکتوفیلین وجود دارد: جانکتوفیلین ـ 1 که به طور ویژه در عضله اسکلتی بیان می­شود؛ جانکتوفیلین ـ 2 و 3 که (Duhamel et al 2007) .................

آیدین و همکاران[13] (2009) عنوان داشتند که ظرفیت ذخیره­سازی کلسیم شبکه رتیکولوم سارکوپلاسمیک عضله اسکلتی به خاطر کاهش بیان کالسکسترین کاهش می­یابد. این امر با کاهش آزاد سازی کلسیم در طی انقباض و کاهش نیروی تولیدی توام است.    

پارواآلبومین کلسیم را از تروپونین C گرفته و به مجاورت شبکه رتیکولوم سارکوپلاسمیک می­آورد. مقدار پاروآلبومین در تارهای کند انقباض پایین (Westerblad et al 2002) ...........


[1]. Dihydropyridine receptors (DHPR)

[2]. Terminal cisternae

[3]. Longitudinal sarcoplasmic reticulum

[4]. Ryanodine receptor (RyR)

[5]. Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (InsP3Rs)

[6]. Sarcoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCAs)

[7]. Phospholamban

[8]. Calsequestrin (CSQ)

[9]. Parvalbumin

[10]. Sarcalumenin

[11]. Junctophilin-1

[12]. Mitsugumin-29

[13]. Aydin et al.

 

فهرست صفحه
1. مقدمه 2
2. اجزای ساختاری سیستم انتقال کلسیم 2
2ـ1. گیرنده دی هیدروپیرودین (DHPR) 3
2ـ2. سیسترنای انتهایی و رتیکولوم سارکوپلاسمیک طولی (LSR) 3
2ـ3. گیرنده راینودین (RyR) 4
2ـ4. گیرنده 1، 4، 5 تری فسفات (Rs3InsP) 4
2ـ5. پمپ کلسیم ـ ATPase (SERCAs) یا ATPase نوع P 5
2ـ6. فسفولمبان (PLB) 6
2ـ7. کالسکسترین (CSQ) 6
2ـ8. کالمودلین 7
2ـ9. گلیکوپروتئین 53000 دالتونی 7
2ـ10. پارواآلبومین 8
2ـ11. پروتئولیپید 8
2ـ12. پروتئین اتصالی به کلسیم با گرایش بالا 8
2ـ13. سارکالومینن 8
2ـ14. جانکتوفیلین ـ 1 9
2ـ15. میتسوگامبین ـ 29 9
3. مکانیسم مشارکت SR در فرایند انقباض عضله 10
4. سازگاری­های تمرینی اجزای شبکه رتیکولوم سارکوپلاسمیک 12
5. کلسیم و خستگی عضلانی 14
6. منابع 16
 
6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان