عامل رشدی اندوتلیال عروقی (VEGF)

VEGF توسط سلول­های آندوتلیال (1) و شماری از سلول­های توموری (8) ترشح می شود. VEGF، مهم ترین عامل آنژیوژنیکی در سلول­های انسانی و حیوانی است (1). مطالعات زیادی نشان داده اند که VEGF در تنظیم فرایند رگ زایی در ویترو و در ویو درگیر است. ژن انسانی VEGFدر 8 اكسونز سازماندهي شده و توسط 7 انترونز مجهز شده است و .....................


 

مشخصات فایل

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 29

تعداد منابع: 35

فونت: B Nazanin 14

فاصله خطوط: 1.15

حاشیه ها : از هرطرف 2.54

قیمت:  فقط 6900 تومان  (کمتر از هزینه تایپ)

این فایل از نظر کیفیت کاملاً تضمین شده می باشد و جهت انجام تحقیق و پژوهش، نگارش پایان نامه ارشد و دکتری و همچنین ارائه پروژه درسی مناسب می باشد، و با توجه به نظرات مستخرج از فرم نظرسنجی که  پس از خرید این فایل در اختیار شما قرار می گیرد مرتباً بروزرسانی می شود.

 

بخشی از متن فایل:

اولین لیگاند این خانواده VEGF-A است که شامل ایزوفرم های VEGF121، VEGF165، VEGF189 و VEGF206 است. در مطالعات ویترو، VEGF165 عموماً به صورت همودایمر 46 کیلو دالتونی از ترکیب دو منومر 23 کیلو دالتونی بیان (9، 13) ........................

در غلظت­های میکرومولار پراکسید هیدروژن (H2O2) موجب بیان VEGF می­شوند. مطالعات پیام دهی مسیر RasـRafـ 1MEK ـ 2/1ERK را به عنوان مسیر اصلی که 2O2H موجب رونویسی VEGF می­شود را شناخته­اند. در میوتیوپ­های اسکلتی، H2O2 از طریق مسیر وابسته به Akt/K3PI موجب آزاد شدن VEGF می­شوند (13). پراکسید هیدروژن نفوذپذیری عروقی را از طریق ....................

کمپلکس 1ـHIF بعد از شکل گیری می­تواند عناصر واکنش دهنده به هایپوکسی (HRE)[1] که روی ژن­های هدف در هسته قرار دارند را شناسایی کنند (21، 22). واکنش بین 1ـHIF و HRE سرانجام ژن هدف (ژن مربوط به VEGF) را فعال می­کند (تصویر 10). از این رو، همبستگی بالایی بین افزایش بیان VEGF mRNA با تغییرات 1αـmRNA HIF و 1βـmRNA HIF) و(15)  بین پروتئینVEGF با پروتئین 1ـHIF وجود دارد(23).

 


[1]. Hypoxia responsive element (HRE)

فهرست

صفحه

1. مقدمه

2

2. سازوکارهای عروقی شدن بافت

2

3. عوامل رشدی درگیر در رگزایی

3

4. VEGF

4

5. فعالیت­های بیولوژیکی VEGF

4

6. خانواده VEGF

6

6ـ1. گیرنده­های VEGF

6ـ2. لیگاندهای VEGF

6

7

7. اعمال بیولوژیکی پیام دهی گیرنده VEGF آندوتلیال

9

7ـ1. بقای سلول آندوتلیال

7ـ2. تکثیر سلول­های آندوتلیال

7ـ3. مهاجرت سلول­های آندوتلیال

7ـ4. مکانیسم پیام­دهی درگیر در تولید NO و 2PGI ناشی از VEGF

7ـ5. پیام­دهی VEGF در تنظیم نفوذپذیری و نشت­پذیری عروقی

9

10

12

14

15

8. محرک­های بیان VEGF

16

8ـ1. پراکسید هیدروژن

8ـ2. لپتین

8ـ3. هایپوکسی

16

18

19

9. پیشینه ورزشی تحقیقات VEGF

21

10. منابع

27


6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان