مبانی نظری تعارض کار - خانواده

تعارض کار - خانواده چیست؟

تعارض کار و خانواده شکلی از تعارض درون نقشی است که در آن فشارهای نقش کار و زمینه های خانوادگی در برخی از ابعاد به طور متقابل مغایر با یکدیگر و در تضاد با هم هستند. هنگامی که ادراک شود زندگي کاري براي زندگي خانوادگي زیان­ آور است، تعارض موجود از نوع تعارض کار با خانواده است و هنگامی که ادراک شود زندگي خانوادگي برای زندگي کاري زیان­ آور است، تعارض موجود از نوع تعارض خانواده با کار است. پیشایندها و پیامدهای بالقوه تداخل کار باخانواده مشابه تداخل خانواده با کار نیست .....

 

مشخصات فایل

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 36

تعداد منابع: 92

فونت: B Nazanin 14

فاصله خطوط: 1.15

حاشیه ها : از هرطرف 2.54

قیمت: 6900 تومان (کمتر از هزینه تایپ)

این فایل از نظر کیفیت کاملاً تضمین شده می باشد و جهت انجام تحقیق و پژوهش، نگارش پایان نامه ارشد و دکتری و همچنین ارائه پروژه درسی مناسب می باشد.

 

بخشی از متن فایل:

تعارض کار- خانواده می تواند مبتنی بر زمان، مبتنی بر فشار یا مبتنی بر رفتار باشد ( گرین هاوس و بیوتل، 1985). تعارض مبتنی بر زمان هنگامی اتفاق می افتد که فشار نقش از دو حوزه متفاوت در زمان های خاص با هم تعارض داشته باشند( یعنی نیاز به کارکنان جهت کار دیر وقت با آگاهی کم ممکن است برای کارکنان در برآوردن تعهدات خانواده مشکل ایجاد کند، مانند افزایش کودک در مهد کودک ها).تعارض مبتنی بر فشار وقتی اتفاق می افتد که فشار تجربه شده در یک حوزه از نقش با عملکرد مؤثر در نقش سایر حوزه ها تداخل کند. برای مثال پدری که نگران بیماری کودکش است امکان ندارد قادر باشد به طور کامل در شغلش تمرکز کند و این موجب می شود در کارش دچار اشتباه شود. تعارض مبتنی بر رفتار به عنوان تعارض ناشی از رفتارهای ناسازگار در حیطه خانواده توصیف می شود که اغلب منجر به تعارض با اعضای خانواده می شود. تعارض مبتنی بر زمان، رایج ترین نوع تعارض کار- خانواده است که مبتنی بر فرضیه کمبود است. این فرضیه نشان می دهد که میزان انرژی انسان ثابت است و نقش های چند گانه است که به طور اجتناب ناپذیری زمان و انرژی لازم برای برآوردن همه نیازهای نقش را کاهش می دهد، بنابراین فشار ( گود[1] ، 1960) و تعارض کار- خانواده ایجاد می شود ( مارکز[2] ،1977).

تعارض کار- خانواده دو سویه است یعنی کار می تواند با خانواده تداخل کند ( اشاره به تعارض کار به خانواده) و خانواده می تواند با کار تداخل کند ( اشاره به تعارض خانواده به کار). این ابعاد دو سویه به عنوان مفاهیم آشکار و دو جانبه تعریف می شود که سوابق و پیامدهای مجزا دارند ( فرون و همکاران[3]، 1992؛ فرون و همکاران،1997). برای مثال برخی پژوهش ها ثابت کرده اند که تعارض کار با خانواده عمدتاً باعث پیامدهایی می شود در حالی که تعارض خانواده با کار باعث ایجاد عوامل استرس زا و ویژگی های وابسته به خانواده و پیش بینی پیامدهای وابسته به کار می شود(فرون و همکاران،1997).

 


6,900تومان
کد کالا:
تعداد:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان