پرسشنامه درد مک گیل

پرسشنامه درد مک­ گیل McGill

 

از این پرسشنامه به منظور سنجش درد عضلانی استفاده می شود. با توجه به گروههای عضلانی که در پروتکل تمرینی تحقیق بر آنها تاکید می شود تعداد مولفه ها می تواند متفاوت باشد به طور مثال ...

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی (PANPS)

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی (PANPS)

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی (PANPS) توسط تری شورت و همکاران (1985) برای سنجش سطوح مختلف کمال گرایی مثبت و منفی طراحی گردید. این مقیاس مشتمل بر 40 سوال است که 20 سوال آنکمال گرایی مثبت و 20 سوال آن کمال گرایی منفی را می سنجد. پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی در یک طیف لیکرت پنج درجه ای نمره گذاری می شود .

 

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه لذت از فعالیت بدنی PACES

پرسشنامه لذت از فعالیت بدنیPACES

مقیاس لذت از فعالیت بدنی

این مقیاس برای اندازه‌گیری میزان لذت از فعالیت بدنی دانش‌آموزان در سال 1991 توسط کنزیرسکی و دیکارلو طراحی شد و در سال 2001 توسط متل و همکاران اصلاح و بهبود یافت.

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه جهت گیری ورزشی (SOQ)

پرسشنامه جهت گیری ورزشی (SOQ)

پرسشنامه ورزش گرایی گیل و دیتر- Sport Orientation Questionnaire

این پرسشنامه توسط گیل و دیتر (1988) طراحی شده و برای سنجش جهت گیری ورزشی یا سنجش انگیزه پیشرفت ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد و مشتمل بر 25 سوال و سه زیر مقیاس رقابت جویی، پیروزی گرایی، و هدف گرایی می باشد. نحوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت مقیاس لیکرت 5 امتیازی است.

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران (ASQ)

پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران (ASQ)

اين پرسشنامه توسط ریمر و چلادوری در سال 1988 مشتمل بر 14 سوال درمقياسارزشي ليكرت طراحی شده است و دارای چهار خرده مقیاس رضايت ازآموزش و تمرين، رضايت از رفتار و تعامل مربي، رضايت از عملكرد فردي و رضايت از عملكرد تيمي می باشد.

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان