پرسشنامه هوش اخلاقی کارکنان لنیک و کیل و جوردن (2011)

هوش اخلاقی کارکنان لنیک و کیل و جوردن (2011)

پرسشنامه هوش اخلاقی کارکنان توسط لنیک و کیل ساخته شده و مشتمل بر 40 سوال است که به بررسی وضعیت ابعاد هوش اخلاقی اختصاص دارند. این سوالات به صورت مساوی بین 10 بعد شامل عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش‌ها و باورها؛ راست‌گویی؛ پافشاری برای حق؛ وفای به عهد؛ مسئولیت‌پذیری برای تصمیمات شخصی؛ اقرار به اشتباهات و شکست‌ها؛ مسئولیت‌پذیری برای خدمت‌رسانی؛ علاقه و توجه کارکنان به مشتریان؛ توانایی کارکنان در بخشش اشتباهات خود؛ توانایی کارکنان در بخشش اشتباهات مشتریان تقسیم شده و هر بعد دارای 4 سوال است.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

هوش اخلاقی: ظرفيت و توانايي درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات اخلاقي قوي و عمل به آن‌ها و رفتار در جهت صحيح و درست (بوريا، 2005؛ به نقل ازنظری، 1393).

 

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه کار تیمی لنچیونی (2004)

 پرسشنامه کار تیمی لنچیونی (2004)

پرسشنامه استاندارد کار تیمی، بر پایه مدل لنچیونی (2004) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 19 سوال و از پنج بعد، (تعهد، اعتماد، مسؤولیت­ پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی) تشکیل شده است و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه کارکنان ،در بحث درباره مسائل پرشور هستند و حالت دفاعی ندارند ؟) به سنجش کار تیمی می پردازد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

کار تیمی: به مجموعه ای حداقل دو نفر در یک سازمان که اعضای آن در انجام وظایف با یکدیگر همکاری می کنند تعریف می کنند

 

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه سرمایه ساختاری آوری 2010

 پرسشنامه سرمایه ساختاری آوری 2010

پرسشنامه استاندارد سرمایه ساختاری، توسط آوری (2010) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 22 سوال و 5 مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (ارزیابی عملکرد تامین­کننده از طریق ارزیابی های غیررسمی صورت می­گیرد که با هیچ رویه دیگری عوض نمی­شود) به سنجش سرمایه ساختاری می پردازد.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند اندوییسی (Ndubisi، 2013)

بازاریابی رابطه مند اندوییسی (Ndubisi، 2013)

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند، توسط اندوییسی در سال 2013 ساخته‌شده است. این مقیاس دارای 17 گویه و 4 مؤلفه می‌باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (این سازمان برای انجام معاملات از امنیت مناسبی برخوردار است). بازاریابی رابطه مند را می­سنجد.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ)

پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ)

مفهوم هوش اجتماعی در سال 1920 توسط ثرندایک معرفی شد. اصطلاحی که به توانایی درك دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران و به کارگیري آن در تعاملات اجتماعی سازگارانه اشاره می کند.

این پرسشنامه توسط آنگ تون تت در سال ۲۰۰۸ به منظور بررسی هوش اجتماعی تهیه شد. نسخه اصلی این پرسشنامه دارای ۴۵ ماده است اما در نسخه ایرانی ۹ ماده حذف شده و ۳۶ ماده مورد تایید قرار گرفته است. نمره‌گذاری این پرسشنامه به صورت دوگزینه‌ای بلی یا خیر است که گزینه‌های آن با صفر و یک نمره‌گذاری می‌شود.

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان