پرسشنامه وفاداری مشتری - لیو 2008

پرسشنامه وفاداری مشتری - لیو 2008

این پرسشنامه به منظور بررسی میزان وفاداری مشتری به اماکن و باشگاه های مختلف بخصوص اماکن ورزشی توسط لیو در سال 2008 طراحی شده است.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رضایت مندی مشتریان - لیو 2008

پرسشنامه رضایت­مندی مشتریان - لیو 2008

این پرسشنامه به منظور بررسی میزان رضایت مندی مشتریان اماکن و باشگاه های مختلف بخصوص اماکن ورزشی توسط لیو در سال 2008 طراحی شده است.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه تعهد حرفه ای میر و آلن (1993)

پرسشنامه تعهد حرفه ای میر و آلن (1993)

این پرسشنامه توسط میر و آلن در سال (1993) تهيه و تدوين گردیده است و حاوی 18 سوال 5 گزینه­ای می­باشد که تعهد فرد را نسبت به حرفه اش (پرستاری، معلمی و ...) می­سنجد.

 

 

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (آلبرشت)

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت متشکل از 49 سوال و دارای هفت بعد چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است.

 

پرسشنامه منابع قدرت مربیان در ورزش

پرسش­نامه منابع قدرت مربیان در ورزش

Power in sport questionnaire – (PSQ)

 

این پرسشنامه مشتمل بر 15 سوال 9 گزینه ای در مقیاس لیکرت می باشد که توسط ون و همكاران (2000) طراحی شده است و پنج منبع قدرت مربی (قدرت مبتني بر پاداش، تنبيه، تخصص، قانوني و مرجعيت) را مي سنجد.

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان