لیست نشریات داخلی

جهت ورود به سایت نشریه، روی عنوان نشریه مورد نظر کلیک نمایید

1.       پژوهش در توانبخشی ورزشی – دانشگاه بوعلی سینا

2.       پژوهش در طب ورزشی و فنآوری – دانشگاه خوارزمی

3.      پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

4.      پژوهش در مدیریت ورزشی – دانشگاه علامه طباطبایی

5.      پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی – دانشگاه خوارزمی

6.       پژوهش در ورزش دانشگاهی- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

7.      پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد دانشگاهی

8.       پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی – دانشگاه پیام نور

9.       پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی – دانشگاه بوعلی سینا

10.   پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردیدانشگاه مازندران

11.   پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی – دانشگاه مازندران

12.   رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی – دانشگاه تهران

13.   رفتار حرکتی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

14.   رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی – انجمن مدیریت ورزشی ایران

15.   سوخت و ساز و فعالیت ورزشی – دانشگاه گیلان

16.   فصلنامه بیومکانیک ورزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

17.   فصلنامه علم و اخلاق در ورزش – دانشگاه آزاد تهران مرکز

18.    فیزیولوژی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

19.   فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی – دانشگاه شهید بهشتی

20.   مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

21.   مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش – دانشگاه شاهرود

22.   مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش – دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

23.   مجله‌ی آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش تربیت بدنی – آموزش و پرورش

24.   مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی – دانشگاه پیام نور

25.     مدیریت و توسعه ورزش – دانشگاه گیلان

26.   مدیریت و فیزیولوژی ورزشی -دانشگاه شمال – آمل

27.   مدیریت ورزشی – دانشگاه تهران

28.   مطالعات روان شناسی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

29.   مطالعات طب ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

30.   مطالعات مبانی مدیریت در ورزش – دانشگاه پیام نور

31.    مطالعات مدیریت ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

32.   نشریه طب ورزشی – دانشگاه تهران

33.  نشریه علوم زیستی ورزشی – دانشگاه تهران

34.  نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش – دانشگاه بیرجند

35.   ورزش و علوم زیست حرکتی – دانشگاه حکیم سبزواری

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان