دانلود رایگان پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اتاوا OMSAT-3

اين آزمون از جامع ترين آزمون هاي آمادگي رواني ورزشكاران است كه دوازده مهارت رواني را در سه دسته مهارت های رواني پايه  )هدف گزيني، تعهد و اعتماد به نفس (، مهارت هاي روان تني  )واكنش به استرس، كنترل ترس، آرميدگي و نيرو بخشي( و مهارت هاي شناختي )تمركز، بازيافت تمركز، تصويرسازي، تمرين ذهني و طرح مسابقه( اندازه گيري مي كند. اين پرسشنامه شامل 48 سؤال است كه به صورت مقياس ليكرت  7 سطحي است.

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 3

تعداد گویه: 48

مولفه: دارد

تفسیر و نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

قیمت:  رایگان

 
 
 
رمز فایل: www.sportresearch.ir
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان