پرسشنامه هوش اخلاقی کارکنان لنیک و کیل و جوردن (2011)

هوش اخلاقی کارکنان لنیک و کیل و جوردن (2011)

پرسشنامه هوش اخلاقی کارکنان توسط لنیک و کیل ساخته شده و مشتمل بر 40 سوال است که به بررسی وضعیت ابعاد هوش اخلاقی اختصاص دارند. این سوالات به صورت مساوی بین 10 بعد شامل عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش‌ها و باورها؛ راست‌گویی؛ پافشاری برای حق؛ وفای به عهد؛ مسئولیت‌پذیری برای تصمیمات شخصی؛ اقرار به اشتباهات و شکست‌ها؛ مسئولیت‌پذیری برای خدمت‌رسانی؛ علاقه و توجه کارکنان به مشتریان؛ توانایی کارکنان در بخشش اشتباهات خود؛ توانایی کارکنان در بخشش اشتباهات مشتریان تقسیم شده و هر بعد دارای 4 سوال است.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

هوش اخلاقی: ظرفيت و توانايي درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات اخلاقي قوي و عمل به آن‌ها و رفتار در جهت صحيح و درست (بوريا، 2005؛ به نقل ازنظری، 1393).

 

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه کار تیمی لنچیونی (2004)

 پرسشنامه کار تیمی لنچیونی (2004)

پرسشنامه استاندارد کار تیمی، بر پایه مدل لنچیونی (2004) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 19 سوال و از پنج بعد، (تعهد، اعتماد، مسؤولیت­ پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی) تشکیل شده است و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه کارکنان ،در بحث درباره مسائل پرشور هستند و حالت دفاعی ندارند ؟) به سنجش کار تیمی می پردازد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

کار تیمی: به مجموعه ای حداقل دو نفر در یک سازمان که اعضای آن در انجام وظایف با یکدیگر همکاری می کنند تعریف می کنند

 

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان- زامپتاکیس و موستاکیس 2007

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان (2007)

این پرسشنامه جهت سنجش رفتار کارآفرینانه پرسنل سازمان شامل مدیران و کارکنان در سال 2007 توسط زامپتاکیس و موستاکیس طراحی شده است و مشتمل بر 12 گویه ی 5 گزینه ای می باشد.

 

1,500تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند اندوییسی (Ndubisi، 2013)

بازاریابی رابطه مند اندوییسی (Ndubisi، 2013)

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند، توسط اندوییسی در سال 2013 ساخته‌شده است. این مقیاس دارای 17 گویه و 4 مؤلفه می‌باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (این سازمان برای انجام معاملات از امنیت مناسبی برخوردار است). بازاریابی رابطه مند را می­سنجد.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ-44

پرسشنامه باورهای وسواسی یا احساسی OBQ-44

این پرسشنامه شامل 44 سوال است که توسط گروه کاری (OCCW) طراحی شده است.  این آزمون از شش زیرگروه افکار تشکیل شده است که دامنه‌های کلیدی حوزه‌های شناخت در اختلال وسواس فکری ـ عملی هستند، شامل احساس مسئولیت برای صدمه و آسیب / ارزیابی تهدید و خطر، کمال‌طلبی/ نیاز به برخورداری از اطمینان، اهمیت دادن به افکار / کنترل افکار.

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه سرمایه ساختاری آوری 2010

 پرسشنامه سرمایه ساختاری آوری 2010

پرسشنامه استاندارد سرمایه ساختاری، توسط آوری (2010) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 22 سوال و 5 مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (ارزیابی عملکرد تامین­کننده از طریق ارزیابی های غیررسمی صورت می­گیرد که با هیچ رویه دیگری عوض نمی­شود) به سنجش سرمایه ساختاری می پردازد.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

مقیاس اضطراب اجتماعی اندام

مقیاس اضطراب اجتماعی اندام

social physique anxiety scale (SPAS-7)

مقیاس اضطراب اجتماعی اندام (موتل و کنروی، 2000)، مشتمل بر 7 گویة لیكرتی است كه براساس مقیاس 12 گویه ای اولیة هارت، لیری و رجسكی (1989) تهیه شده است. این مقیاس میزان اضطراب تجربه شده توسط یك فرد در مورد شكل اندامش در یك موقعیت اجتماعی را اندازه می گیرد.

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ)

پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ)

مفهوم هوش اجتماعی در سال 1920 توسط ثرندایک معرفی شد. اصطلاحی که به توانایی درك دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران و به کارگیري آن در تعاملات اجتماعی سازگارانه اشاره می کند.

این پرسشنامه توسط آنگ تون تت در سال ۲۰۰۸ به منظور بررسی هوش اجتماعی تهیه شد. نسخه اصلی این پرسشنامه دارای ۴۵ ماده است اما در نسخه ایرانی ۹ ماده حذف شده و ۳۶ ماده مورد تایید قرار گرفته است. نمره‌گذاری این پرسشنامه به صورت دوگزینه‌ای بلی یا خیر است که گزینه‌های آن با صفر و یک نمره‌گذاری می‌شود.

 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه- جنارو 2007

پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه- جنارو 2007

مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) که معادل انگلیسی آن Cell-Phone Over-Use Scale است یک پرسشنامه ۲۳ سوالی است که به منظور سنجش استفاده آسیب زا از تلفن همراه تهیه شده است. این مقیاس بر اساس ده شاخص روانشناختی از DSM تهیه شده استمقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) هیچ خرده مقیاسی ندارد و در یک طیف لیکرت شش گزینه‌ای از هرگز تا همیشه نمره گذاری می‌شود.


 

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان


این پرسشنامه جهت سنجش رفتار کارآفرینانه پرسنل سازمان شامل مدیران و کارکنان در سال 2007 توسط زامپتاکیس و موستاکیس طراحی شده است و مشتمل بر 12 گویه ی 5 گزینه ای می باشد.

 

 

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی SOC- 13

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی SOC- 13

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی شامل 13 سوال 7 گزینه ای است که برگرفته از پرسشنامه 29 سوالی آنتونووسکی می باشد. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از:

قابلیت درک comprehensibility

قابلیت ادارهmanageability

meaningمقصود  

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان