پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی SOC- 29

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی SOC- 29

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی شامل 29 سوال 7 گزینه ای است که توسط آنتونووسکی طراحی شده است. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از:

 

قابلیت درک comprehensibility

قابلیت ادارهmanageability

meaningمقصود  

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه سطح محیط مدرسه - SLEQ

پرسشنامه سطح محیط مدرسه - SLEQ

پرسشنامه سطح محیط مدرسه مشتمل بر 56 آیتم پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت و شش بعد می باشد. این سوالات مربوط به محیط مدرسه است که درآن کار می کنید و محیط واقعی کار شما در نظر گرفته شده است......

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز

دانلود رایگان پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز

Emotional Intelligence : Brad berry & Greaves

این آزمون توسط دکتر تراویس برادبری و دکتر جین گریوز تدوین شده است. و توسطه مهدی گنجی ترجمه و کار هنجاریابی این آزمون در ایران توسط دکتر حمزه گنجی انجام گرفته است.

پرسشنامه رهبری چند عاملیMLQ

پرسشنامه رهبری چند عاملیMLQ­ (باس، 2006)

پرسشنامه رهبری چند عاملی MLQ توسط باس (2000) تدوین شده است. این پرسشنامه که در طول بیش از 20 سال، باس و همکارانش بارها نسبت به ارائه نسخه های اصلاح شده آن اقدام کرده اند امروزه تحت عنوان MLQ-5X معروف است. این پرسشنامه به منظور توسعه دامنه گسترده­ای از رفتارهای رهبری، چندین جنبه از رهبری تحول­گرا و عمل­گرا را در قالب یک ابزار استاندارد برای اندازه­گیری سبک رهبری گرد هم آورده است. در این نسخه، تئوری رهبری فراگیر، نه عامل رهبری شامل پنج عامل ویژه رهبری تحول­گرا ، سه عامل ویژه رهبری عمل­گرا و یک عامل ویژه عدم رهبری را در قالب 36 سوال ارائه می­دهد(باس و آولیو، 2004).....

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE)

دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE)

این مقیاس دارای ۱۷ سئوال است که هر سئوال بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم تنظیم می‌شود. نمره‌گذاری مقیاس به این صورت است که به هر ماده از ۱ تا ۵ امتیاز تعلق می‌گیرد.

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز مشتمل بر 24 سوال 5 گزینه ای در مقیاس لیکرت می باشد که جهت سنجش سرمایه روانشناختی سازمان در قالب چهار مولفه خودكارآمدي، اميدواري، تاب آوري،خوش بينيتوسط لوتانز (2007) طراحی شده است.

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان مقیاس کمال گرایی هیل

دانلود رایگان پرسشنامه کمال گرایی هیل

این پرسشنامه دارای 59 سوال بوده و که هشت بعد مختلف کمال گرایی را مورد سنجش قرار می دهد

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (DOCS)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (DOCS)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون مشتمل بر 60 سوال 5 گزینه ای در مقیاس لیکرت می باشد که جهت سنجش فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان طراحی شده است.

1,500تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رفتار اخلاقی مدیران

پرسشنامه رفتار اخلاقی مدیران (بهشتی فر و نکوئی مقدم)

پرسشنامه سنجش رفتار اخلاقي مديران 28 سوال مي باشد. در اين پرسشنامه به جهت اندازه گيري عوامل مورد نظر از مقياس پنج درجه اي ليكرت استفاده شده است. پرسشنامه مذكور كه شامل پنج بعد (مسئوليت پذيري، قاطعيت، رفتار عادلانه، امانتداري و گذشت) است.

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت مشتمل بر 49 سوال در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت می باشد که با هدف سنحش هوش سازمانی در قالب 7 مولفه طراحی شده است.

پرسشنامه عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی

پرسشنامه عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزشی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر ارتقاء اثربخشی دوره­ های آموزشی مشتمل بر 52 سوال، از سه منظر عوامل فردی، عوامل آموزشی و عوامل سازمانی بر اساس مدل اثربخشی آموزشی هولتون طراحی گردیده است.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان