پرسشنامه بازاریابی تعاملی ادرکن و همکاران 2003

بازاریابی تعاملی ادرکن و همکاران 2003

پرسشنامه بازاریابی تعاملی، توسط ادرکن و همکاران در سال 2003 ساخته‌شده است. این مقیاس دارای 22 گویه و 6 مؤلفه می‌باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (این فروشگاه دائماً مرا از محصولات و خدمات جدیدی که من به آن علاقه دارم آگاه می‌کند.) بازاریابی تعاملی را می­سنجد.

 

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی استرنبرگ

پرسشنامه سبک های تفکردر مربیان ورزشی استرنبرگ

Thinking Styles Questionnaire in Sports Trainer

پرسشنامه سبک های تفکر که شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (1992)طراحی شده است. در این پرسشنامه هر 8سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می هد و پاسخ هر سئوال روی یک مقیاس 7 درجه ای لیکرت مشخص می شود.

 

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه وفاداری مشتری - لیو 2008

پرسشنامه وفاداری مشتری - لیو 2008

این پرسشنامه به منظور بررسی میزان وفاداری مشتری به اماکن و باشگاه های مختلف بخصوص اماکن ورزشی توسط لیو در سال 2008 طراحی شده است.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رضایت مندی مشتریان - لیو 2008

پرسشنامه رضایت­مندی مشتریان - لیو 2008

این پرسشنامه به منظور بررسی میزان رضایت مندی مشتریان اماکن و باشگاه های مختلف بخصوص اماکن ورزشی توسط لیو در سال 2008 طراحی شده است.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

دانلود رایگان پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (آلبرشت)

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت متشکل از 49 سوال و دارای هفت بعد چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است.

 

پرسشنامه تعهد حرفه ای میر و آلن (1993)

پرسشنامه تعهد حرفه ای میر و آلن (1993)

این پرسشنامه توسط میر و آلن در سال (1993) تهيه و تدوين گردیده است و حاوی 18 سوال 5 گزینه­ای می­باشد که تعهد فرد را نسبت به حرفه اش (پرستاری، معلمی و ...) می­سنجد.

 

 

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه منابع قدرت مربیان در ورزش

پرسش­نامه منابع قدرت مربیان در ورزش

Power in sport questionnaire – (PSQ)

 

این پرسشنامه مشتمل بر 15 سوال 9 گزینه ای در مقیاس لیکرت می باشد که توسط ون و همكاران (2000) طراحی شده است و پنج منبع قدرت مربی (قدرت مبتني بر پاداش، تنبيه، تخصص، قانوني و مرجعيت) را مي سنجد.

 

3,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه تعهد سازمانی میر و آلن (1993)

پرسشنامه تعهد سازمانی میر و آلن (1993)

این پرسشنامه توسط میر و آلن در سال (1993) تهيه و تدوين گردیده است و حاوی 18 سوال 5 گزینه­ای می­باشد که تعهد فرد را نسبت به سازمانش اش می­سنجد.

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو ( 2008)

پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو ( 2008)

این مقیاس مشتمل بر 22 سؤال است که 5 بعد را در بر می­گیرد. پرسشنامه مذکور، توسط چن (1996)، شن ( 1999)، و وو ( 2003) استفاده شده است و سپس توسط لیو در سال ( 2008) تعدیل شد. دور اندیش (1390) نیز به منظور بررسی کیفیت خدمات باشگاه‌های بدنسازی استان فارس از این مقیاس استفاده نموده است. مقیاس اندازه­گیری این پرسشنامه از نوع لیکرت است، که هر پاسخ، امتیازی از 1 تا 5 را به خود اختصاص می­دهد.

ابعاد کیفیت خدمات که در این پرسشنامه لحاظ شده­اند، عبارتند از :

الف- ملموس بودن، شامل 4 سؤال

ب- قابلیت اعتبار، شامل 5 سؤال

ج- پاسخگویی، شامل 4 سؤال

د- اطمینان، شامل 4 سؤال

ه- همدلی، شامل 5 سؤال

3,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه مهارت های فردی مدیریت زمان

پرسشنامه مهارت های فردی مدیریت زمان

مهارت فردي مديريت زمان : برخي از الگوهاي عمومي رفتار است كه اغلب افراد عادي در زندگي شخصي و خانوادگي خود در استفاده از زمان و مديريت آن، به كار مي برند (مكنزي، 1987).

پرسشنامه مهارت فردي مديريت زمان داراي 30 گويه مي باشد كه بر اساس مقياس پنج ارزشي ليكرت اندازه گيري مي گردد.  .....

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه مهارت های سازمانی مدیریت زمان

پرسشنامه مهارت های سازمانی مدیریت زمان

مهارت سازمانی مديريت زمان :شامل مهارت هايي است كه يك مدير در استفاده مطلوب از زمان در جهت تحقق اهداف سازمان به كار مي بندد. اين متغير داراي شش بعد (هدفگذاري، اولويت بندي اهداف و فعاليت ها، برنامه ريزي عملياتي، تفويض اختيار، مديريت ارتباطات و مديريت جلسات) است (مكنزي، 1987).

پرسشنامه مهارت های سازمانی مديريت زمان داراي 39 گويه مي باشد كه بر اساس مقياس پنج ارزشي ليكرت اندازه گيري مي گردد . اين پرسشنامه درسال 1377 توسط كرمي مقدم ساخته شده است......

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2019  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان