پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری گروث

پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری گروث (2005)

Customer citizenship behavior

این پرسشنامه توسط گروث در سال 2005 ساخته شده است و شامل 12 گویه در قالب سه مولفه با مقیاس لیکرت 7 گزینه ای به سنجش رفتار شهروندی مشتریان یک مجموعه تجاری، آموزشی یا ورزشی می پردازد.

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه عوامل موثر در گرايش به ورزش همگانی و قهرمانی

پرسشنامه تعيين عوامل اصلی موثر در گرايش به ورزش همگانی و قهرمانی غفوری (1382)

هدف : تعيين عوامل اصلی موثر در گرايش به ورزش همگانی و قهرمانی در ايران .

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)

ناهاپيت و گوشال(۱۹۹۸) با رويكرد سازماني سه بعد را براي سرمايه اجتماعي درون سازماني در نظر مي گيرند كه عبارتند از : بعد ساختاري ، بعد رابطه اي و بعد شناختي (لازارووا، تیلور، 2009: 121)...

 

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت (رهبری) لوتانز

Determin leadership Style in Management-Fred Luthans

این پرسشنامه در سال 1985 توسط فرد لوتانز ابداع گردید و برای سنجش سبک رهبری مدیران از نظر میزان توجه به انسان (انسان­گرایی) و میزان توجه به وظیفه یا سازمان (وظیفه­ گرایی) استفاده می­شود. این پرسشنامه شامل 35 سوال است که...

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه تعهد شغلي بلاو (1985)

هدف: سنجش میزان تعهد شغلی و تعهد حرفه ای

کوتاه ترین پرسشنامه استاندارد تعهد شغلی با منبع علمی و استاندارد

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه تعهد سازمانی موداي، استيرز و پورتر

هدف: سنجش میزان تعهد سازمانی کارمندان

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه توانمند سازي اسپريتزر (1995)

هدف: سنجش میزان توانمند سازی روانشناختی کارمندان

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه ارزیابی 360 درجه عملکرد مربیان ورزش

پرسشنامه ارزیابی 360درجه عملکرد مربیان ورزش با هدف ارزیابی عملکرد مربیان ورزش در مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی توسط منظمی در سال 1388 تهیه شده و دارای 40 ماده است که به روش لیکرت نمره گذاری می شود.

 

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه مقياس رهبري در ورزش LSS

چلادورای و صالح ( 1978)، برای بررسی موضوع کاربرد تئوری های رهبری در موقعیت های ورزشی، مدل چند بعدی رهبری در ورزش را ارائه و بر اساس همین مدل برای بررسی و مطالعه رهبری در ورزش و ارتباط آن با سایر متغیرهای ورزشی، پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش را تهیه کردند

2,900تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه فعالیت بدنی آزاد و فشارکی AFPAQ

این پرسشنامه 13 گویه دارد که با هدف سنجش فعالیت بدنی افراد و با سه مولفه طراحی شده است.

2,400تومان
کد کالا:
تعداد:

پرسشنامه رضايت شغلی مينه سوتا

اگرچه پرسشنامه‌های مطرحی همچون شاخص توصیفی شغل (JDI) برای ارزشیابی رضایت شغلی وجود دارد اما مطرح‌ترین ابزار در این زمینه پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) است. 

هدف: اندازه گیری میزان میزان رضایت شغلی کارمندان

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان