پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

با توجه به اینکه خود مسلش(2001،به نقل از عابدی و همکاران،ص25) معتقد است که ابزار به وجود آمده توسط او و همکارانش  یگانه ابزاری است که می تواند هر سه بعد اصلی فرسودگی شغلی را  مورد سنجش قرار دهد. در بسیاری از پژوهش های مربوط به فرسودگی شغلی چه درخارج و چه درداخل کشور این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه را که مسلش و جکسون(1981) ساخته اند دارای 22 سوال است که در مجموع شامل سه خرده آزمون، خستگی عاطفی ، عملکرد شخصی (عدم موفقیت فردی) و مسخ (زوال) شخصیت  می باشد. و در هر خرده آزمون دو مقیاس فرآوانی و شدت وجود دارد. ...

1,900تومان
کد کالا:
تعداد:
گروه طراحی وب سایت وبی ها
2018  پژوهشگران ورزشی -    طراحی و پشتیبانی توسط شرکت میزبان نت ایرانیان